My academic publications are published with my old surname Yesilova. To make it more confusing, I used then my first name Katja, even though I was called Keiju already then.

BOOKS

Keiju Vihreäsalo: Jotta voisin rakastaa. Rakkauden anatomia. Helsinki, Otava 2018.

Keiju Vihreäsalo: ’Onnellinen äiti, joka ruokki lapsiaan eineksillä’ sekä ’Lapset kasvattavat vanhempia’. In Sanna Wikström (toim.) Lasten oppeja äideille. Helsinki, Otava 2018.

Katja Yesilova & Pekka Sulkunen: Jatkuvatoiminen tutkielmaseminaari eli GRADUSAUNA.Helsinki, Sosiaalitieteiden laitos, 2011.

Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka.Helsinki, Gaudeamus 2009.

Yesilova, Katja: ‘Onnellinen perhe asuu tiilitalossa. Yhteiskuntaluokista keskimääräiseen hyvinvointiin”. In Tarja Tolonen (toim.) Luokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino 2008.

Yesilova, Katja: ’Perheen puolesta. Perhekasvatus Suomessa 1970-1990-luvulla’. In Ritva Nätkin & Jaana Vuori (toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino 2007.

Yesilova, Katja: ‘Moniongelmaperheen ongelma. Autonominen ja vastuullinen perhe perheterapian tavoitteena’. In Katri Komulainen & Hannu Räty & Jussi Silvonen (toim.) Hulluudesta itsehallintaan. Uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin. Joensuu: Joensuun yliopiston psykologian tutkimuksia 2006.

Helén, Ilpo & Yesilova, Katja: ‘Vietti, väestö ja valinta. Seksuaaliterveyden kerrostumat Suomessa’. In Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.) Kansalaisuus ja kansanterveys.Gaudeamus, Helsinki 2003.

Jallinoja, R., Meskus, M., Paju, E., Sinivuori, K. & Yesilova, K.: Opiskelijatutkimus. Pilottitutkimus opiskelijoiden opintojen esteistä. Helsinki, Helsingin yliopiston sosiologian laitos 2000.

Yesilova, Katja: Tenttiin vai töihin? Selvitys Helsingin yliopistossa ennen vuotta 1997 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden toimeentulosta keväällä 1999.Helsinki, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1999.


ACADEMIC ARTICLES

Yesilova, Katja: Ydinperheen historiallisesta ontologisoitumisesta. Lektio. Kulttuurintutkimus, 26:1, 2009.

Yesilova, Katja : Ydinperheen kriisi? Vartija, 5-6/2009.

Helén, Ilpo & Yesilova, Katja. ‘Shepherding Desire. Sexual Health Promotion in Finland from the 1940s to the 1990s’. Acta Sociologica, 3: 2006.

Yesilova, Katja: ‘Sukupuolittunut seksuaalikasvatus’. Sosiologia, 38: 3, 2001.

Yesilova, Katja: ‘Sukupuolittuva ruumis. Fysiologiset muutokset ja itsesuhde nuorille suunnatuissa seksuaalivalistusoppaissa’. Nuorisotutkimus,18: 4, 2000.