HimaHappiness onnellisuusakatemia palauteKoulutan yhdessä ystäväni ja yhtiökumppanini Laura Janger-Laition kanssa HIMAn koulutuksissa. Onnellisuus, hyvinvointi ja itsetuntemus ovat yhteisiä kiinnostuksen kohteitamme.

Minun tutkijamieleni ja kunnianhimoni ymmärtää asioita syvästi ja tinkimättömästi on yhdistynyt loistavasti Lauran toimintaterapeuttiseen osaamiseen, kokemukseen ja näkemyksiin. Yhteistyössämme teoria ja käytäntö kohtaavat valmennuksellisessa viitekehyksessä.

Koulutuksistamme Itsetuntemusakatemia on minun käsialaani Itsetuntemusakatemian koulutusfilosofia perustuu itsetuntemuksen merkitykseen hyvän elämän kannattelevana pilarina. Toisinaan parempaa elämää ja onnellisuutta tavoitellessa ajatellaan, että kaikki itsessä pitäisi korjata tai muuttaa. Itsetuntemuksessa lähtökohtana on, että meillä kaikilla on erilaisia tempperamentteja, elämänhistorioita ja resursseja. Emme ole samalla viivalla, emme ole samasta muotista. Kaikkea itsessä tai omassa elämässä ei voi muuttaa. Sen sijaan kaikki itsessä voi tulla tutuksi ja hyväksytyksi. Paradoksaalisesti itsensä näkeminen usein myös muuttaa.

Itsetuntemus on osa prgamaattista hyvän elämän filosofiaa. Tuntemalla itsemme osaamme kannatella omaa elämäämme nimenomaan itsellemme — ei siis kenelle tahansa naapurin pirkolle tai martille, vaan nimeomaan itselle — sopivalla tavalla. Hyvä elämä on monin tavoin kannattelevien elämänkäytäntöjen tulosta. 

Itsetuntemusakatemian painopisteenä on itsetuntemus ja oman sisäisen maailman hyväksymisen kautta syntyvä kyky kohdata toisia ja maailmaa lempeämmin ja rauhallisemmin. Oleminen ja tekeminen — sisäinen ja ulkoinen maailma, läsnäolo ja toiminta, palautuminen ja inspiroituminen —  ovat parhaimmillaan balanssissa.

Lisäksi meillä on Lauran valmentajakoulutus sekä joogaopettajatiimin kanssa toteutetut joogaopettajakoulutukset. Lisätietoja löydät HIMAn sivuilta.