HimaHappiness onnellisuusakatemia palauteKoulutan yhdessä ystäväni ja yhtiökumppanini Laura Janger-Laition kanssa HIMAn koulutuksissa. Onnellisuus, hyvinvointi ja itsetuntemus ovat yhteisiä kiinnostuksen kohteitamme.

Minun tutkijamieleni ja kunnianhimoni ymmärtää asioita syvästi ja tinkimättömästi on yhdistynyt loistavasti Lauran toimintaterapeuttiseen osaamiseen, kokemukseen ja näkemyksiin. Yhteistyössämme teoria ja käytäntö kohtaavat valmennuksellisessa viitekehyksessä.

Koulutuksistamme Itsetuntemusakatemia on minun käsialaani.  Itsetuntemusakatemian koulutusfilosofia perustuu itsetuntemuksen merkitykseen hyvän elämän kannattelevana pilarina. Toisinaan parempaa elämää ja onnellisuutta tavoitellessa ajatellaan, että kaikki itsessä pitäisi korjata tai muuttaa. Itsetuntemuksessa lähtökohtana on, että kaikkea itsessä tai omassa elämässä ei voi muuttaa. Sen sijaan kaikki itsessä voi tulla tutuksi ja nähdyksi. Paradoksaalisesti itsensä näkeminen usein myös muuttaa. Se johtaa vastuuseen itsestä, toisista ja maailmasta.

Itsetuntemus on osa prgamaattista hyvän elämän filosofiaa. Hyvä elämä on monin tavoin kannattelevien elämänkäytäntöjen tulosta. 

Lisäksi meillä on Lauran valmentajakoulutus sekä joogaopettajatiimin kanssa toteutetut joogaopettajakoulutukset. Lisätietoja löydät HIMAn sivuilta.