HimaHappiness onnellisuusakatemia palauteKoulutan yhdessä ystäväni ja yhtiökumppanini Laura Janger-Laition kanssa HIMAn koulutuksissa, jotka ovat meidän taidonnäytteitämme. Onnellisuus, hyvinvointi ja itsetuntemus ovat yhteisiä kiinnostuksen kohteitamme ja kehittelemme koulutuksiamme kaiken aikaa vastaamaan yhä paremmin päivittyvää tieto- ja taitopohjaamme.

Minun tutkijamieleni ja kunnianhimoni ymmärtää asioita syvästi ja tinkimättömästi on yhdistynyt loistavasti Lauran toimintaterapeuttiseen osaamiseen, kokemukseen ja näkemyksiin. Yhteistyössämme teoria ja käytäntö kohtaavat valmennuksellisessa viitekehyksessä.

Koulutuksistamme Itsetuntemusakatemia on minun käsialaani. Itsetuntemusakatemia syntyi Jotta voisin rakastaa -kirjan jälkimainingeissa vastauksena kysymykseen, miten voisimme kohdata paremmin itseämme ja toista? Millä tavoin oman ihmisyyden lainalaisuuksien huomioimisen kautta päästään elämään lempeämmin ja täydemmin omaa potentiaalia? Onnellisuuteen, itsen rakastamiseen ja toisen kohtaamiseen syntyi näin käytännöllinen lähestymistapa: hyvä elämä syntyy konkreettisten tekojen seurauksena. 

Itsetuntemusakatemian painopisteenä on itsetuntemus ja oman sisäisen maailman hyväksymisen kautta syntyvä kyky kohdata toisia ja maailmaa lempeämmin ja rauhallisemmin. Itsensä tunteminen tekee mahdolliseksi olla dialogissa toisten kanssa, kohdata avoimemmin ja pienemmin ristiriidoin.

Lisäksi meillä on Lauran liidaama valmentajakoulutus sekä joogaopettajatiimin kanssa toteutetut joogaopettajakoulutukset.

Tyytyväiset asiakkaat on paras palkinto tästä työstä. Oikeastaan mitkään sanat eivät tavoita tunnetta, joka syntyy mahdollisuudesta todistaa onnellisuuden, rauhan, selkeyden  ja rohkeuden määrän lisääntymistä ihmisten elämässä. Miten lopulta melko pienet oivallukset johtavat suuriin muutoksiin. Saada olla osa sitä, on suunnaton kunnia ja antaa kaiken merkityksen omalle työlle.