Olen mukana post doc -tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Kamppailu synnytyksestä — Suomalaisen synnytyskulttuurin murros.
Hanke on ensimmäinen laaja yhteiskuntatieteellinen tutkimus synnytyksestä, sen hoidosta ja kulttuurista Suomessa. Hankkeessa tutkitaan synnytykseen liittyviä jännitteitä ja kamppailuja, joista keskeisimmät koskevat sitä, kenelle synnytys, naista ja lasta koskevat päätökset eri toimijoiden mielestä kuuluvat, kuinka kunnioitusta erilaisille valinnoille haetaan, kuinka kätilöt ja muut ammattilaiset omista asemistaan neuvottelevat ja kuinka synnytyksen henkilökohtainen ja institutionaalinen taso kohtaavat.

Omassa osiossani tarkastelen valtavirrasta marginaaliin jääviä synnyttäjiä ja heidän kokemuksiaan: sateenkaaria, itsellisiä, maahanmuuttajia.

Laajemmin minua kiinnostaa sukupuolen, reproduktiopotentiaalin ja yhteiskuntarakenteiden väliset suhteet. Millaisin ehdoin naiset kuuluvat yhteiskuntaan? Mikä on reproruktiopotentiaalin paikka yhteiskuntajärjestyksessä? Näin hanke on jatkoa aiemmille tutkimushankkeilleni, joissa tarkastelun kohteena ovat olleet sukupuoli/seksuaalisuus, perhe sekä seksuaali- ja perhepolitiikka.


Hankkeen muut jäsenet ovat dosentti Kaisa Kuurne, VTT Anna Leppo ja VTM Johanna Sarlio-Nieminen sekä professori Barbara Katz Rothman (City University of New York). Hankkeen kotipesä on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessa tiedekunnassa, yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa.

Koneen säätiö