Olen post doc -tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Kamppailu synnytyksestä — Suomalaisen synnytyskulttuurin murros. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

Hanke on ensimmäinen laaja yhteiskuntatieteellinen tutkimus synnytyksestä, sen hoidosta ja kulttuurista Suomessa. Hankkeessa tutkitaan eri tulokulmista synnytykseen liittyviä jännitteitä ja kamppailuja, joista keskeisimmät koskevat sitä, kenelle synnytys, naista ja lasta koskevat päätökset eri toimijoiden mielestä kuuluvat, kuinka kunnioitusta erilaisille valinnoille haetaan, kuinka kätilöt ja muut ammattilaiset omista asemistaan neuvottelevat ja kuinka synnytyksen henkilökohtainen ja institutionaalinen taso kohtaavat.

Oma tutkimukseni hankkeessa tarkastelee häpeää, subjektiutta, sukupuolta, naiseutta, synnyttäjyyttä sekä kansalaisuutta, valtiota, yhteiskuntajärjestystä ja kuulumisen moraalisääntöjä sukupuolijärjestelmän kautta. Keskityn erityisesti häpeään synnytysväkivaltakokemuksissa sekä häpeän politisoitumiseen.

Minua kiinnostaa sukupuolen, reproduktiopotentiaalin ja yhteiskuntarakenteiden väliset suhteet. Millaisin ehdoin naiset kuuluvat yhteiskuntaan? Mikä on reproruktiopotentiaalin paikka yhteiskuntajärjestyksessä? Näin hanke on jatkoa aiemmille tutkimushankkeilleni, joissa tarkastelun kohteena ovat olleet sukupuoli/seksuaalisuus, perhe sekä seksuaali- ja perhepolitiikka.

Hankkeen muut jäsenet ovat projektin johtaja, dosentti Kaisa Kuurne, VTT Anna Leppo, FM Johanna Sarlio-Nieminen ja VTM Eeva Itkonen sekä professori Barbara Katz Rothman (City University of New York). Hankkeen kotipesä on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessa tiedekunnassa, yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa.

Tästä pääset tietoihini Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Koneen säätiö