Olen post doc -tutkija Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa hankkeessa  Palvelujen saatavuus, saavutettavuus vai jotain muuta? Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kynnykset ja ulkopuolelle jääminen päihdeongelmista kärsivien marginaaliryhmien näkökulmasta. Minun lisäksi hankkeessa ovat mukana VTT Anna Leppo ja VTT Riikka Perälä. Tarkastelen päihderiippuvaisten asunnottomien nuorten toiseuttamisen käytäntöjä sekä heidän suhdettaan palvelujärjestelmiin. Tutkimus perustuu keväällä 2022 nuorten kanssa tehtyyn etnografiaan ja haastatteluihin.

Minua kiinnostaa erityisesti me/he– jakoa synnyttävä toiseuttaminen ja sen vaikutusalueen konkretisoituminen palvelujärjestelmien luokka-ajatteluna. Missä vaiheessa ja miten oirehtiva päihderiippuvuuteen päätyvä nuori on syrjäytetty marginaaliselle polulle, jota määrittävät moniongelmaista koskevat stigmat, olettamat ja odotukset?

Olen osa-aikaisella rahoituksella myös Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Kamppailu synnytyksestä — Suomalaisen synnytyskulttuurin murros. Hankkeen muut jäsenet ovat projektin johtaja, dosentti Kaisa Kuurne, VTT Anna Leppo, FM Johanna Sarlio-Nieminen ja VTM Eeva Itkonen sekä professori Barbara Katz Rothman (City University of New York). Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

Oma tutkimukseni hankkeessa tarkastelee häpeää, subjektiutta, sukupuolta, naiseutta, synnyttäjyyttä sekä kansalaisuutta, valtiota, yhteiskuntajärjestystä ja kuulumisen moraalisääntöjä sukupuolijärjestelmän kautta. Keskityn erityisesti häpeään synnytysväkivaltakokemuksissa sekä häpeän politisoitumiseen.

Minua kiinnostaa sukupuolen, reproduktiopotentiaalin ja yhteiskuntarakenteiden väliset suhteet sekä luokka-aseman ja kansalaisuuden merkitys kuulumisen kategoriana. Millaisin ehdoin naiset kuuluvat yhteiskuntaan? Millaisin ehdoin marginaalisoidut kansalaiset saavat kuulua yhteisöön? Miten eriarvoisuuden ja kuulumisen väliset jännitteet synnytetään ja miten niitä ylläpidetään? Miten ne ilmenevät mikro- ja makrotasoilla? Näin hankkeet ovat jatkoa aiemmille tutkimushankkeilleni, joissa tarkastelun kohteena ovat olleet sukupuoli/seksuaalisuus, perhe sekä seksuaali- ja perhepolitiikka.

Kummankin hankkeen kotipesä on Helsingin yliopiston valtiotieteellisessa tiedekunnassa, yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa. Tästä pääset tietoihini Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Koneen säätiö